Đánh Giá Sàn Mới Nhất

logo-msc
 • 2013/ Úc
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 100$
 • Min Spread:  12
 • User Trader : 152079
Đánh Giá:
4.5/5
logo-msc
 • 2016/ Úc
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 100$
 • Min Spread:  1.8
 • User Trader : 125074
Đánh Giá:
1.5/5
logo-msc
 • 2016/ Úc
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 100$
 • Min Spread:  0.0
 • User Trader : 125074
Đánh Giá:
1.5/5
logo-msc
 • 2013/ St.Vincent
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 0$
 • Min Spread:  1.8
 • User Trader : 125074
Đánh Giá:
1.5/5
logo-msc
 • 2013/ St.Vincent
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 500$
 • Min Spread:  1.8
 • User Trader : 130004
Đánh Giá:
1.5/5
logo-msc
 • 2007/ Hy Lạp
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 1$
 • Min Spread:  1.5
 • User Trader : 130004
Đánh Giá:
1.5/5
logo-msc
 • 2018/ St.Vincent
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 10$
 • Min Spread:  0.4
 • User Trader : 129013
Đánh Giá:
1.5/5
logo-msc
 • 2018/ St.Vincent
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 0$
 • Min Spread:  0.0
 • User Trader : 119013
Đánh Giá:
1.5/5
logo-msc
 • 2002/ Malta
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 250$
 • Min Spread:  1.9
 • User Trader : 119013
Đánh Giá:
1.5/5
logo-msc
 • 2018/ St.Vincent
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 1$
 • Min Spread:  0.3
 • User Trader : 119013
Đánh Giá:
1.5/5
logo-msc
 • 2006/ Nga
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 1$
 • Min Spread:  2
 • User Trader : 149013
Đánh Giá:
1.5/5

Đánh Giá Sàn

logo-msc
 • 2013/ Úc
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 100$
 • Min Spread:  12
 • User Trader : 152079
Đánh Giá:
4.5/5
saxo-fx-broker
 • 1994/ Đan Mạch
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 1000$
 • Min Spread:  0,1
 • User Trader : 192526
Đánh Giá:
4/5
dukashcopy
 • 2004/ Thụy Sĩ
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 100$
 • Min Spread:  0,1
 • User Trader : 65785
Đánh Giá:
4.2/5
interactive (1)
 • 1993/ USA
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 1000$
 • Min Spread:  0,1
 • User Trader : 76000
Đánh Giá:
4.7/5
marketscom
 • 2008/ Nam Phi
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 250$
 • Min Spread:  2
 • User Trader : 
Đánh Giá:
2.2/5
aaafx (1)
 • 2008/ Hy Lạp
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 300$
 • Min Spread:  0,1
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3.2/5
etoro
 • 2009/ Israel
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 200$
 • Min Spread:  0,1
 • User Trader : 11 triệu
Đánh Giá:
3.2/5
xm
 • 2011/ Cộng Hòa Síp
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 5$
 • Min Spread:  0,1
 • User Trader : 2.5 Triệu
Đánh Giá:
3.6/5
thinkmarkets (1)
 • 2004/ Thụy Sĩ
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 100$
 • Min Spread:  0,1
 • User Trader : 65785
Đánh Giá:
4.4/5
fbs
 • 2009/ Bê -li- xê
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 1 $
 • Min Spread:  0,0
 • User Trader : 14 Triệu
Đánh Giá:
3.5/5
hantecmarrkets (1)
 • 30/ Hồng Kông,Trung Quốc
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 1000$
 • Min Spread:  0,2
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3.5/5
download (1)
 • 20010/ Úc
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 200$
 • Min Spread:  0,0
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3.5/5
fxpro-logo
 • 2008/ Anh
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 100$
 • Min Spread:  0,3
 • User Trader : 150 Quốc Gia
Đánh Giá:
4.4/5
exness-shadow-pdptzsdtaasdfqh7ayx0u0jhfvpx1lx78d5gpxszc8
 • 2004/ Thụy Sĩ
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 1$
 • Min Spread:  0,3
 • User Trader : 
Đánh Giá:
2.7/5
icmarkets-shadow-pdptzsdtaasdfqh7ayx0u0jhfvpx1lx78d5gpxszc8
 • 2009/ TBê -li- xê
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 200 $
 • Min Spread:  0,0
 • User Trader : 
Đánh Giá:
2.5/5
LOGO-GKFX
 • 2012/ Quần Đảo Virgin
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 1$
 • Min Spread:  0,0
 • User Trader : 
Đánh Giá:
2.6/5
admiral-markets-logo
 • 2019/  Úc 
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 100$
 • Min Spread:  0,0
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3.4/5
vantage-fx-logo
 • 2009/  Úc 
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 200$
 • Min Spread:  0,0
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3.5/5
fxtm-2 (1)
 • 2011/ Síp
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 10 $
 • Min Spread:  0,0
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3.1/5
xtb-logopng (1)
 •  2010/ Ba Lan
 • Tiền Nạp Tối Thiểu:100$
 • Min Spread:  0.1
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3.3/5
Đánh-giá-sàn-YuloFX-chi-tiết-202
 • 2010/ Virgin,Anh
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 100$
 • Min Spread:  0,1
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3.5/5
darwinex
 • 8/  London 
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 500$
 • Min Spread:  0,2
 • User Trader : 
Đánh Giá:
4/5
tickmill-300x100
 •  2017/ Seychlles
 • Tiền Nạp Tối Thiểu:100$
 • Min Spread:  0.0
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3/5
aetos-300x100
 • 2013/  Sydney,Úc 
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 250 $
 • Min Spread:  1.2
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3/5
forex.com-logo1
 • 21/  Hoa Kỳ
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 250 $
 • Min Spread:  0,1
 • User Trader : 
Đánh Giá:
2.5/5
CMC-Markets (1)
 •  1989/ Anh
 • Tiền Nạp Tối Thiểu:200$
 • Min Spread:  0.7
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3/5
iforex (1)
 • 1996/   Limassol,Cyprus
 • Tiền Nạp Tối Thiểu:100  $
 • Min Spread:  1.8
 • User Trader : 
Đánh Giá:
2.8/5
san-fullerton-markets (1)
 • 4/  New Zealand 
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 100$
 • Min Spread:  0,2
 • User Trader : 
Đánh Giá:
2.9/5
atfx
 • 2014/  Anh
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 200$
 • Min Spread:  0,7
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3/5
fpmarkets (1)
 • 2005/ Úc
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 100$
 • Min Spread:  0.1
 • User Trader : 
Đánh Giá:
2.5/5
emr
 •  / Úc
 • Tiền Nạp Tối Thiểu:$
 • Min Spread:  1.2
 • User Trader : 
Đánh Giá:
1.6/5
taigerwit
 • 2015/ United King Dom
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 50$
 • Min Spread:  1.3
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3.5/5
dk trade
 • 2013/  St,Vincent..
 • Tiền Nạp Tối Thiểu:  $
 • Min Spread:  0.4
 • User Trader : 
Đánh Giá:
2/5
avatrade (1)
 •  14/ Ireland
 • Tiền Nạp Tối Thiểu:100$
 • Min Spread:  1.3
 • User Trader : 
Đánh Giá:
1.5/5
otacfx (1)
 • 2011/   Síp
 • Tiền Nạp Tối Thiểu:100  $
 • Min Spread:  0.5
 • User Trader : 
Đánh Giá:
2.5/5
Grand-Capital-Broker-Logo (1)
 • 2006/Seychelles
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 10$
 • Min Spread:  0.5
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3/5
logo (1)
 •  2018/ St.Vincent
 • Tiền Nạp Tối Thiểu:$
 • Min Spread:  0.0
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3/5
san-giao-dich-liteforex (1)
 • 2005/ Cyprus
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 5$
 • Min Spread:  0,1
 • User Trader : 192526
Đánh Giá:
1.3/5
gomarkets (1)
 • 2006/   Úc
 • Tiền Nạp Tối Thiểu:200  $
 • Min Spread:  0.2
 • User Trader : 
Đánh Giá:
2.5/5
logo-oanda (1)
 •  1996/ United KingDom
 • Tiền Nạp Tối Thiểu:1$
 • Min Spread:  0.4
 • User Trader : 
Đánh Giá:
3.2/5
ifcmarkets
 • 2006/  Síp
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 1$
 • Min Spread:  1.8
 • User Trader :
Đánh Giá:
2.5/5
forex4u
 • 2011/ Cộng Hòa Síp
 • Tiền Nạp Tối Thiểu: 1$
 • Min Spread:  0,0
 • User Trader : 
Đánh Giá:
2.2/5
[X]
event-of-month